Sprout-expert en ondernemerscoach Martijn van der Tuin verkocht eind 2010 zijn twee bedrijven. De koper maakte 8 blunders.

In een vorige blog schreef ik over de eerste vier blunders die de koper maakte in de voorbereiding.
Nu de 4 blunders die de koper maakte tijdens en na de koop. Met deze inzichten voorkom jij zulke fouten!

BLUNDER 5 | DE OMZET NIET IN DE GATEN HOUDEN

Zoals ik al schreef, is omzet krijgen, bewaken en verhogen één van de belangrijkste dingen als je een bedrijf hebt gekocht. Wat zeer belangrijk is, is dat je na de verkoop ook de omzet blijft monitoren. Loopt de omzet gelijk met die van de vorige maand of draaien we meer of juist minder omzet?

BLUNDER 6 | NIET OF TE LAAT INGRIJPEN ALS HET MIS GAAT

De zesde blunder bega je door hoogmoed. Na de verkoop vloeide binnen de eerste drie maanden meer dan 25 procent van de omzet weg, omdat klanten niet meer tevreden waren en omdat afspraken structureel niet werden nagekomen. Als het jouw mening is dat klanten zich maar aan moeten passen aan de nieuwe eigenaar dan denk ik dat je een grote fout maakt.

BLUNDER 7 | BEDRIJFSCULTUUR EN MENSEN IN 5 DAGEN VERANDEREN

Een bedrijfscultuur willen veranderen is niet makkelijk. De nieuwe eigenaar dacht dat je een bedrijfscultuur in 5 dagen kan veranderen. Vanuit een ivoren toren probeerde de nieuwe eigenaar het nieuwe team op afstand naar zijn hand te zetten. Bedrijfsculturen en mensen verander je niet op afstand en zeker niet in 5 dagen.

BLUNDER 8 | JE INVESTERING DIRECT DOORBEREKENEN AAN KLANTEN

Een investering moet altijd worden terugverdiend. Dit kun je doen door een kostenbesparing door te voeren, omdat je minder hoeft in te kopen. Je kunt ook meer omzet gaan generen door meer te verkopen of je prijs te verhogen. De nieuwe eigenaar besloot om twee strategieën toe te passen. Allereerst koos hij ervoor om met minder mensen het werk uit te voeren, wat zorgde voor onrust, onduidelijkheid en ontevreden medewerkers en klanten.

Daarnaast werd opgelegd om bij alle overgenomen klanten de prijs extreem te verhogen. Een aantal klanten had hier erg veel moeite mee en stond erop dat de oude tarieven werden gehanteerd. En ze kregen hun zin. Daarnaast stopten een aantal klanten de dienstverlening per direct!

Zorg ervoor dat je deze tips toepast als je een bedrijf hebt gekocht of wilt gaan kopen. Doe je dit niet dan kost het je een hoop, tijd en energie!

Succes!